Statut

IPA regija Subotica konstituisana je 15.03.2008. godine kao druga regija u sekciji Srbije. Iz godine u godinu raste broj članova i danas broji oko 200. članova. Imamo jednog počasnog člana naše regije učlanjenog u sekciju, a to je kantautor Zvonko Bogdan, koji nam nesebično pomaže u organizacijama zabavnog dela naših programa. Imamo sreću što je veoma veliki broj članova uzeo učešća u radu naše regije tako da se za regiju Subotica zna od Australije do Švedske.

Regija je postavila operativne, taktične i strateške ciljeve!

IPA regija subotica

2012. godine na redovnoj skupštini regije osnovali smo 6. podregija

 • Podregija „Penzioneri“
 • Podregija „Koridor 10.“
 • Podregija „Bačka Topola“
 • Podregija „Horgoš“
 • Podregija „Kelebija“
 • Podregija „Palić“

Ovaj način rada se pokazao kao efikasan sto pokazuju i naši izveštaji o radu . Regija u proseku ima 40. međunarodnih i domaćih aktivnosti godišnje.

Godine 2009. potpisujemo prvi ugovor o međunarodnoj saradnji i bratimljenju sa Grčkom regijom AHAJA u gradu Patra, 2010. god. potpisujemo isti sporazum sa Mađarskom Županijom Čongrad u Subotici, iste godine sa Rumunskom regijom Temišvar, godine 2011. u Đakovu potpisujemo sporazum sa Osječko-Baranjskim klubom. Zatim sa Županijom Bač-Kiškun (Mađarska), Županija Baranja (Mađarska), Reg. Klub Doboj (BiH), Regija Kopar (Slo.)

Naše delegacije su u proteklih 6. godina boravile u više stranih država kao zvanične delegacije i to u: Grčkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Izraelu, Švedskoj, Austriji, Velikoj Britaniji i dr… Novi kontakti su ostvareni sa Nemačkom, Holandijom, Crnom Gorom, Australijom koji su u dva navrata već bili kod nas u poseti i upravo se planiraju uzvratne posete od strane naše regije.

U toku meseca se očekuje kontakt sa regijom New York iz Amerike koji će biti upriličen u Kečkemetu u Mađarskoj.

Od pre 3. godine posedujemo prvu IPA kuću u Srbiji sa, nažalost, samo 4. sobe i 12. ležaja koju smo dobili kao ruševinu da bi ona danas izgledala reprezentativno i prima goste iz svih krajeva sveta, naravno članova IPE. Apartmani nose nazive Britanskih regija, a ponosni smo na to da u IPA kući u Segedinu postoji apartman pod nazivom Subotica, a takođe i u IPA kući Temišvar postoji apartman Subotica.

Od 2013. godine u funkciji je i IPA „Info Centar“, prvi na prostorima šireg regiona ovog dela Evrope.

Izvršni savet IPA regije Subotica:

 • Aleksandar Rajnović-predsednik
 • Aleksandar Glišić-podpredsednik
 • Mihalj Nemedi-sekretar
 • Dejan Pirnat-blagajnik
 • Nataša Stipanović-PR