Međunarodna saradnja i bratimljenje

Achaia (Grčka)Photo 004

Čongrad županija (Mađarska)

Temišvar regija (Rumunija)

Osiječko Baranjski klub (Hrvatska)

Županija Baranja (Hrvatska)

Regionalni klub Doboj (BiH)

Županija Bač

Regija Kopar (Slovenija)

Regija Prilep (Makedonija)