Šta je IPA?

 • IPAMeđunarodno policijsko udruženje IPA (International Police Association) je strukovna organizacija policajaca, koja okuplja preko 300.000 članova u preko 60 zemalja sveta.
 • IPA je jedina međunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, rang, religiju, pol, nacionalnost, rasu…
 • IPA je politički i poslovno potpuno nezavisna i nevezana ni za jednu drugu organizaciju ili udruženje.
 • IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između policajaca i za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmene strukovnih iskustava.
 • IPA je registrovana na temelju svojih ciljeva pri Savetu Evrope i UN sa savetodavnim statusom kao međunarodna organizacija.

Šta Želi IPA?

 

 • Negovati prijateljske odnose i međusobnu pomoć između policajaca u zemlji i van nje.
 • Olakšati razmenu iskustava na policijskom području i razvijati međunarodnu policijsku saradnju.
 • Sa svojim javnim delovanjem pozitivno uticati na odnose između policajaca i građana.
 • Organizovanjem seminara, strukovnih putovanja i susreta unapređuje znanje svojih članova.
 • Kulturno-sportsku saradnju.
 • Organizovanje humanitarno-socijalnih aktivnosti.
 • Unapređenje saradnje policije sa javnim mnjenjem.
 • Omogućava posete i boravak članova IPA drugim zemljama pod veoma povoljnim uslovima (smeštaj u IPA kućama)

Šta nudi IPA?

 

 • Širok program usavršavanja u okviru seminara i razmena informacija.
 • Lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna usavršavanja i druge susrete na svim poljima.
 • Studijska i druga putovanja u druge zemlje.
 • Mogućnost upoznavanja policijske opreme i iskustva policajaca kolega iz drugih zemalja.
 • Pomoć policajcima, članovima IPA i njihovim porodicama ako se bez svoje krivice nađu u nevolji.
 • Besplatno (ili minimalno plaćanje) prenoćišta u IPA kućama.
 • Besplatan protok informacija na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

 Istorija IPA

Arthur Troop

 • IPA je najveća policijska organizacija na svetu – formirana je 01. januara 1950. godine
 • Njen Esperanto moto je „SERVO PER AMIKECO“ (Pomaganje kroz prijateljstvo).
 • Njen osnivač je Arthur Troop, policijski narednik iz Lincolnshira, Engleska.
 • Osnivačke ideje Arthura Troopa traju i sad.